برنامه کامل ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
۱۷ خرداد ۱۴۰۲

عناوین قسمت‌های برنامه این چهارشنبه ابتدا «جهان ایده‌ها» است که موضوع آن، خشونت و افراد محلی است. سپس «خبرنگار» است که موضوع آن برابری جنسیتی می‌باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه