برنامه کامل ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
۱۷ خرداد ۱۴۰۱

برنامه امروز را ابتدا ” آموزه‌های نو ” با ارائه خلاصه دو مقاله ی مفید آغاز میکند و سپس ” گفتنی‌ها کم نیست ” به معرفی یک هنرمند ایرانی می‌پردازد و در فاصله‌های پخش این قسمتها از فضیلت صبر سخن خواهیم گفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه