برنامه کامل ۱۷ تیر ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۷ تیر ۱۴۰۱
تیر ۱۷, ۱۴۰۱

پادکست هفت «کارهای داوطلبانه یا کار خیر» را عنوان برنامه امروز خود قرار داده و در آن یک شحص خیّر و نیکوکار از آن چه که در این زمینه انجام داده است سخن خواهد گفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه