برنامه کامل ۱۷ تیر ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۷ تیر ۱۴۰۱
۱۷ تیر ۱۴۰۱

پادکست هفت «کارهای داوطلبانه یا کار خیر» را عنوان برنامه امروز خود قرار داده و در آن یک شحص خیّر و نیکوکار از آن چه که در این زمینه انجام داده است سخن خواهد گفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه