برنامه کامل ۱۹ اسفند ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۹ اسفند ۱۴۰۱
اسفند ۱۹, ۱۴۰۱

به سائقه روز جهانی زن که دو روز قبل برگزار شد – هشتم مارس – دست اندرکاران پادکست هفت در تعقیب برنامه های که قبلا هم داشتند، موضوع این هفته خود را نیز برابری جنسیتی قرار دادند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه