برنامه کامل ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

برنامه کامل ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

امروز هم با دو برنامه «گزیده‌ای از یک سخنرانی» و «معماران صلح» در خدمت شما هستیم با این تفاوت که گزیده‌ای از یک سخنرانی جدید را تقدیم می‌کنیم.

ثبت نام در خبرنامه