برنامه کامل ۱۷ آذر ۱۳۹۸

برنامه کامل ۱۷ آذر ۱۳۹۸
آذر ۱۷, ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه ها از این هفته پخش برنامه جدیدی بنام «سر آشکار» را آغاز می کند و البته قبل از آن «صد پرسش صد پاسخ» را خواهید شنید و بعد از سر آشکار شنونده «کاوشی در تعصب» خواهید بود.

ثبت نام در خبرنامه