برنامه کامل ۱۷ آذر ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۷ آذر ۱۳۹۸
۱۷ آذر ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه ها از این هفته پخش برنامه جدیدی بنام «سر آشکار» را آغاز می کند و البته قبل از آن «صد پرسش صد پاسخ» را خواهید شنید و بعد از سر آشکار شنونده «کاوشی در تعصب» خواهید بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه