برنامه کامل ۱۷ آبان ۱۳۹۹

برنامه کامل ۱۷ آبان ۱۳۹۹
آبان ۱۷, ۱۳۹۹

با ارائه قسمت‌ جدیدی که پخش آن از این هفته آغاز می‌شود، سه قسمت پیام دوست این شنبه عبارتند از: «بدون تمبر بدون تاریخ»، «چشمه خورشید» و برنامه جدید «گفتگو در قرنطینه».

ثبت نام در خبرنامه