برنامه کامل ۱۶ فروردین ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
فروردین ۱۶, ۱۴۰۱

قسمت اول برنامه امروز «آموزه‌های نو» می‌باشد و بعد از آن «گفتنی‌ها کم نیست» را با هم می‌شنویم و نیز با هم در مورد جریانات گذرای دنیای امروز گفتگو می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه