برنامه کامل ۱۶ دی ۱۳۹۷

برنامه کامل ۱۶ دی ۱۳۹۷
دی ۱۶, ۱۳۹۷

پیام دوست یکشنبه ها از این هفته برنامه جدیدی را ارائه می‌دهد به نام «صد پرسش صد پاسخ» و قبل از آن‌‌هم بخش دیگری از فصل دوم «صفحه نمایش» را تقدیم خواهد کرد.

ثبت نام در خبرنامه