برنامه کامل ۱۶ دی ۱۳۹۷

Program Picture
برنامه کامل ۱۶ دی ۱۳۹۷
دی ۱۶, ۱۳۹۷

پیام دوست یکشنبه ها از این هفته برنامه جدیدی را ارائه می‌دهد به نام «صد پرسش صد پاسخ» و قبل از آن‌‌هم بخش دیگری از فصل دوم «صفحه نمایش» را تقدیم خواهد کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه