برنامه کامل ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
بهمن ۱۶, ۱۴۰۱

خوش‌وقتیم که بخش دوم از برنامه‌های جدید «تفکری نو، گفتمانی نو» و «پلاک ۱۲» را تقدیم می‌کنیم و در بخش پیش‌خوان در باب استفاده بهینه از اضطراب سخن به میان می‌آوریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه