برنامه کامل ۱۶ بهمن ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۱۶ بهمن ۱۳۹۹
بهمن ۱۶, ۱۳۹۹

بولتن ۲۰ – موضوع این شماره: مهاجرت. مهاجرت یعنی چه؟ آیا همان پناهندگی است؟ چرا بعضی‌ها که کم هم نیستند تن به مهاجرت می‌دهند؟ یا از شهر خود یا از کشور خود؟ تبعات مهاجرت چیست؟ لزوما مثبت یا منفی؟ چرا عده‌ای ناگهان تصمیم می‌گیرند خانه و کاشانه را پشت سر بگذارند و به سرنوشتی که تقریبا نامعلوم است دل بسپارند؟ در این شماره از بولتن به برخی از جنبه‌های مختلف مهاجرت پرداخته‌ایم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه