برنامه کامل ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
اسفند ۱۶, ۱۴۰۱

«خاطرات یوتاب» و البته قبل از آن بخش تازه‌ای از «آموزه‌های نو» برنامه امروز را تشکیل می‌دهند و در ضمن از مطلب نقش رسانه‌ها در تحولات اجتماعی هم سخن به میان می‌آید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه