برنامه کامل ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۱

پادکست هفت تصمیم گرفته تا این بار در باره معضلی که سال‌ها بل قرن‌هاست دامن‌گیر بشریت است به بحث و گفتگو بپردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه