برنامه کامل ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

بولتن ۳۳- موضوع این شماره: انتخابات در همه جای دنیا یک شیوه مرسوم و عمومی برای اداره جامعه انتخاب افراد با تجربه، فعال و متخصص برای به عهده گرفتن این وظیفه است. انتخاب شدگان و انتخاب کنندگان هریک وظایف و مسئولیت‌هایی به عهده دارند. در آیین بهائی اردیبهشت ماه هم‌زمان با عید رضوان زمان انتخابات شوراهای محلی و ملی است که به نام محافل محلی و ملی مشهورند. در بولتن این هفته به موضوع انتخابات می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه