برنامه کامل ۱۶ آبان ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۶ آبان ۱۴۰۰
۱۶ آبان ۱۴۰۰

پیام دوست یکشنبه‌ها این بار با سالگرد تولد حضرت بهاءالله مصادف شده. لذا ابتدا یک برنامه ویژه به نام «دو آفتاب حقیقت» و سپس یک قسمت از«سرّ آشکار» را برای شنیدن شما گرامیان تهیه و تقدیم کرده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه