برنامه کامل ۱۴ مهر ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۴ مهر ۱۳۹۸
۱۴ مهر ۱۳۹۸

در پیام دوست یکشنبه ها ی این هفته شما میتوانید شنونده سه مجموعه برنامه رادیوئی باشید، در قسمت اوّل شنونده «صد پرسش صد پاسخ» خواهید بود و بعد از آن میتوانید “گرامافون” را بشنوید و در پایان “کاوشی در تعصّب” برای شما گرامیان در برنامه گنجانده شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه