برنامه کامل ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

برنامه کامل ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
فروردین ۱۵, ۱۴۰۱

با کمال خوشوقتی از این هفته در روزهای دوشنبه قسمت جدیدی را تقدیم می‌کنیم به نام «شاخه زیتون» که مجموعه‌ای است نمایشی درباره زنان و دغدغه‌های آنان. البته در آغاز «این روزها به یاد تو» را خواهیم داشت، سپس شاخه زیتون و در پایان «اکسیر معرفت».

ثبت نام در خبرنامه