برنامه کامل ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
۱۵ فروردین ۱۴۰۱

با کمال خوشوقتی از این هفته در روزهای دوشنبه قسمت جدیدی را تقدیم می‌کنیم به نام «شاخه زیتون» که مجموعه‌ای است نمایشی درباره زنان و دغدغه‌های آنان. البته در آغاز «این روزها به یاد تو» را خواهیم داشت، سپس شاخه زیتون و در پایان «اکسیر معرفت».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه