برنامه کامل ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
اسفند ۱۵, ۱۴۰۱

در پنجمین روز از ماه صیام ( ماه روزه داری بهائیان ) «این روزها به یاد تو» رمز صیام را مطرح می‌کند و پس از آن به پخش قسمت‌هایی از «سلام همسایه» و «اکسیر معرفت» مبادرت خواهد کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه