برنامه کامل ۱۵ آذر ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۱۵ آذر ۱۳۹۹
آذر ۱۵, ۱۳۹۹

خوشوقت‌ایم که امروز می‌توانیم قسمت جدیدی را معرفی و شروع کنیم. نام این قسمت جدید «داستان ما» است. البته در آغاز «بدون تمبر بدون تاریخ» را می‌شنوید و بعد قسمت اول از «داستان ما» و سپس «گفتگو در قرنطینه».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه