برنامه کامل ۱۵ آبان ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۵ آبان ۱۳۹۹
۱۵ آبان ۱۳۹۹

بولتن۷ – موضوع این شماره: فضای مجازی شاید کمتر انسانی یا جامعه ای در روی کره زمین یافت شود که با فضای مجازی آشنا نباشد یا زندگی اش به آن وابسته نشده باشد. آیا این وابستگی مفید است یا مضر؟ موهبت است یا مرارت؟ شادی آور است یا غم انگیز. موجب اتحاد است یا عامل تفرقه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه