برنامه کامل ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
فروردین ۱۴, ۱۴۰۱

در راستای تربیت کودکان امروز هم «با من حرف بزن» را در دو قسمت تقدیم می‌کنیم و در بخش پیش‌خوان سخنی داریم در رابطه با اوضاع فعلی جهان ما.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه