برنامه کامل ۱۴ شهریور۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۱۴ شهریور۱۴۰۰
شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

پیام دوست یکشنبه‌ها ابتدا توجه شما را به «قصه‌ها» جلب می‌کند سپس ادامه بحث در باره فراز ۷۷ از «کلمات مکنونه فارسی» را که از دو هفته قبل آغاز شده به پایان می‌برد و در آخر با «قهرمانان بی نقاب» همراهیتان خواهد نمود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه