برنامه کامل ۱۴ شهریور۱۴۰۰

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۱۴ شهریور۱۴۰۰
شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

پیام دوست یکشنبه‌ها ابتدا توجه شما را به «قصه‌ها» جلب می‌کند سپس ادامه بحث در باره فراز ۷۷ از «کلمات مکنونه فارسی» را که از دو هفته قبل آغاز شده به پایان می‌برد و در آخر با «قهرمانان بی نقاب» همراهیتان خواهد نمود.

ثبت نام در خبرنامه