برنامه کامل ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
بهمن ۱۴, ۱۴۰۱

موانع فرهنگی و اجتماعی بر سر راه پیشرفت و ترقی زنان، مطلبی است که در این پادکست هفت از جنبه‌های مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه