برنامه کامل ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
بهمن ۱۴, ۱۳۹۹

سه شنبه نقره‌ای در اولین قسمت از برنامه خود که «شعله» نام دارد زندگی‌نامه یکی دیگر از مومنین اولیه آیین بهائی را مورد توجه قرار داده است و در قسمت دوم قسمت جدیدی از «نقطه سر خط» را برای شما گرامیان پخش می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه