برنامه کامل ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
اسفند ۱۴, ۱۴۰۱

پیام دوست یکشنبه‌ها امروز به ششمین قسمت از «تفکری نو، گفتمانی نو» و «پلاک ۱۲» می‌پردازد و در بخش پیش‌خوان، دل‌نوشته ای از فهیم عطار را مرور می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه