برنامه کامل ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
۱۴ اسفند ۱۳۹۹

بولتن ۲۴ – موضوع این شماره: برو کار می‌کن بعضی‌ها خیلی کار می‌کنند. بعضی خیلی کم. بعضی‌ها شغل‌های طاقت فرسا دارند. بعضی‌ها شغل آسان و راحت. خیلی‌ها کارشان را دوست دارند خیلی‌ها اصلا. خیلی‌ها به اصطلاح، سرجای خود هستند خیلی‌ها ابدا. درآمد خیلی‌ها بالاست، اما بعضی‌ها نه. کار خوب چیست؟ چه شاخصه‌هایی دارد؟ با تحصیلات چه رابطه‌ای دارد؟ چرا اصلا باید کار کرد؟ بولتن ۲۴ را بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه