برنامه کامل ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۰

موضوع مورد بحثِ این هفته در پادکست هفت موضوعی تأمّل برانگیز است با عنوان “شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات انسانی” که امیدواریم از شنیدن آن مستفید شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه