برنامه کامل ۱۴ آذر ۱۳۹۹

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۱۴ آذر ۱۳۹۹
آذر ۱۴, ۱۳۹۹

چون دو روز قبل روز جهانی لغو برده‌داری بود؛ موضوع سی‌امین پادکست هفت «وحدت نژادی» تعیین شده است.

ثبت نام در خبرنامه