برنامه کامل ۱۴ آذر ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۱۴ آذر ۱۳۹۹
آذر ۱۴, ۱۳۹۹

چون دو روز قبل روز جهانی لغو برده‌داری بود؛ موضوع سی‌امین پادکست هفت «وحدت نژادی» تعیین شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه