برنامه کامل ۱۴ آبان ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۴ آبان ۱۴۰۰
۱۴ آبان ۱۴۰۰

مطلب مورد بحثِ پادکست ۷۹ “استرس و راهکاری برای کاهش آن” است که در این دوران همه‌گیری بیماری کرونا شنیدنش مفید فایده خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه