برنامه کامل ۱۴ آبان ۱۳۹۷

Program Picture
برنامه کامل ۱۴ آبان ۱۳۹۷
۱۴ آبان ۱۳۹۷

پیام دوست امروز را با برنامه «این روزها به یاد تو» آغاز می‌کنیم و با نمایش رادیویی «دوران شکوفایی» ادامه می‌دهیم و با گزیده‌هایی از یک «سخنرانی» به پایان می‌بریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه