برنامه کامل ۱۴ آبان ۱۳۹۷

برنامه کامل ۱۴ آبان ۱۳۹۷
آبان ۱۴, ۱۳۹۷

پیام دوست امروز را با برنامه «این روزها به یاد تو» آغاز می‌کنیم و با نمایش رادیویی «دوران شکوفایی» ادامه می‌دهیم و با گزیده‌هایی از یک «سخنرانی» به پایان می‌بریم.

ثبت نام در خبرنامه