برنامه کامل ۱۳ فروردین ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
فروردین ۱۳, ۱۴۰۰

چهل و هشتمین پادکست هفت که در روز طبیعت (سیزده به در) به سمع و نظر شما عزیزان می‌رسد موضوع “صلح” را در ادامه مطلب هفته قبل برای بحث و گفتگو برگزیده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه