برنامه کامل ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
فروردین ۱۳, ۱۳۹۹

در این روز که در کشورعزیزمان به روز طبیعت – سیزده به در- نام گذاری شده برنامه خبرنگار را همراه با پیام هایی از هم وطنان خردسال مان تقدیم شما می کنیم و قبل از آن هم برنامه سوپ جوجه را خواهید شنید. امید است بپسندید و از شنیدن آن ها لذت ببرید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه