برنامه کامل ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
بهمن ۱۳, ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه ها سه بخش دارد. در بخش اول قسمت جدیدی از مجموعه ی «صد پرسش صد پاسخ» را تقدیم می‌کند و در بخش دوم «سر آشکار» را ، در پایان هم «کاوشی در تعصب» را خواهید شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه