برنامه کامل ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
۱۳ بهمن ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه ها سه بخش دارد. در بخش اول قسمت جدیدی از مجموعه ی «صد پرسش صد پاسخ» را تقدیم می‌کند و در بخش دوم «سر آشکار» را ، در پایان هم «کاوشی در تعصب» را خواهید شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه