برنامه کامل ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
اسفند ۱۳, ۱۴۰۰

به مناسبت تقارن ایام صیام در دیانت بهائی پادکست هفت موضوع «فلسفه عمل به احکام در ادیان» را برای بحث و گفتگو برگزیده است و در برنامه بعدی نیز ادامه خواهد داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه