برنامه کامل ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

برنامه کامل ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
اسفند ۱۳, ۱۴۰۰

به مناسبت تقارن ایام صیام در دیانت بهائی پادکست هفت موضوع «فلسفه عمل به احکام در ادیان» را برای بحث و گفتگو برگزیده است و در برنامه بعدی نیز ادامه خواهد داد.

ثبت نام در خبرنامه