برنامه کامل ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
۱۳ اسفند ۱۴۰۰

به مناسبت تقارن ایام صیام در دیانت بهائی پادکست هفت موضوع «فلسفه عمل به احکام در ادیان» را برای بحث و گفتگو برگزیده است و در برنامه بعدی نیز ادامه خواهد داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه