برنامه کامل ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
۱۳ اسفند ۱۳۹۷

این پیام دوست و در این روز دوشنبه با «این روزها به یاد تو» شروع می‌شود و با نمایش رادیویی «دوران شکوفایی» ادامه پیدا می‌کند و بعد از آن «گزیده‌هایی از یک سخنرانی» پایان بخش برنامه خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه