برنامه کامل ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

برنامه کامل ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۱

هر دو قسمت این برنامه در عین این که ادامه عناوین قبل است ولی جدید است. قسمت اول از فصل ششم آموزهای نو و قسمت اول از فصل یکم گفتنی‌ها کم نیست محتوای برنامه امروز است.

ثبت نام در خبرنامه