برنامه کامل ۱۳ آذر ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۱۳ آذر ۱۴۰۰
آذر ۱۳, ۱۴۰۰

این برنامه دو قسمت دارد. اول «گزیده‌هایی از یک سخنرانی» و دوم «معماران صلح» و در خلال آن‌ دو حکایاتی از زندگی حضرت عبدالبهاء.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه