برنامه کامل ۱۲ فروردین ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
۱۲ فروردین ۱۴۰۰

بولتن ۲۷- موضوع این شماره: آداب و رسوم خوب که به اطراف‌مان نگاه کنیم و دقیق شویم، می بینیم بسیاری از ساعات زندگی‌مان را با آداب و رسوم جامعه سپری می‌کنیم. حتی بدون آن که متوجه شویم یا بدانیم که در حال به جا آوردن آن آداب هستیم. راستی، آداب و رسوم تا چه حد تعیین کننده روش زندگی شما هستند؟ تا چه حد خود را به دست انتظارات جامعه می‌سپارید؟ تا کجا حاضرید برای خدشه دار نشدن رسوم اجتماعی خود پیش بروید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه