برنامه کامل ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
شهریور ۱۲, ۱۴۰۱

عناوین قسمت‌های این برنامه «سخنرانی» و «معماران صلح» است و در ضمن پخش آن‌ها با هم در باره شناخت احساسات خودمان صحبت خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه