برنامه کامل ۱۲ شهریور ۱۴۰۰

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۱۲ شهریور ۱۴۰۰
شهریور ۱۲, ۱۴۰۰

تهیّه‌کنندگان پادکست هفت موضوع “تعصّب” را برای هفتادمین قسمتِ این پادکست انتخاب کرده‌اند و قصدشان اینست که مفهوم اصلی و حقیقی این خصلت را بکاوند. باشد که شما را بکار آید و مستفید نماید.

ثبت نام در خبرنامه