برنامه کامل ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
شهریور ۱۱, ۱۳۹۹
روز چهارشنبه روزِ خبرنگار است و قبل از آن به قسمت جدیدی از سوپ جوجه برای روح گوش خواهیم سپرد.

ثبت نام در خبرنامه