برنامه کامل ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

Program Picture
برنامه کامل ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷

پیام دوست یکشنبه ها این هفته هم پرسش جدیدی را مطرح و به آن در بخش صد پرسش صد پاسخ جواب میدهد و قبل از آن هم قسمت دیگری از فصل دوم صفحه نمایش را به سمع و نظر شما گرامیان می‌رساند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه