برنامه کامل ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

برنامه‌ دوازدهمین روز از رضوان، آخرین روز فستیوال گل و رنگ و موسیقی گرچه امروز آخرین روز اقامت حضرت بهاءالله در باغ نحیبیه‌ بغداد بود و سفر سخت و دشوار ایشان برای تبعید به استانبول، ادرنه و عکا شروع می‌شد. اما این سیر و این تغییر که در ظاهر از سیاه‌چال طهران شروع شده بود و بشارت اون از شیراز به عالمیان داده شد هنوز هم در حال تکوینه و ما راه زیادی رو پیش‌رو داریم بهائیان هرساله این روزها یعنی دوازده روز حضور حضرت بهاءالله در باغ نجیب پاشا یا نجیبیه‌ بغداد رو که بعدها به باغ رضوان هم مشهور شد، جشن می‌گیرن چون در این روزها مظهریت حضرت بهاءالله و رسالت آئین بهائی برای ساختن دنیایی نوین و رسیدن به وحدت عالم انسانی بر همگان آشکار و علنی شد. ویژه برنامه‌ آفتاب پارس رو به مناسب عید رضوان در اول و نهم و دوازدهمین روز از این ایام تقدیم شما می‌کنیم. با این هدف که ضمن پاس داشتن این روزها و تدارک عیدی فرخنده نگاهی داشته باشیم به برخی از زمینه‌هایی که به مدد آئین نوین تغییر پیدا کرد و یا در شرف تغییر هست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه